Restaurering af Engetved Sø

Silkeborg Kommune gennemfører en restaurering af Engetved Sø i 2021 – 2022 for at forbedre vandkvaliteten.

Billede af Engetved Sø

Restaurering af Engetved Sø

Miljømålet om god tilstand i Engetved Sø er ikke opfyldt, fordi fiskebestanden er skævt sammensat med for mange fredfisk og for få rovfisk. En forundersøgelse har vist, at en opfiskning af fredfisk vil være den mest optimale indsats indenfor rammerne af tilskudsordningen i bestræbelserne på at få klart vand og en god fiskebestand med mange rovfisk.

Silkeborg Kommune har fået tilsagn fra staten om tilskud til at gennemføre en restaurering af Engetved Sø ved biomanipulation gennem målrettet opfiskning af skalle og brasen ved garnsætning og vodtræk. Opfiskningen planlægges gennemført i 2021-2022. Det sker ved en kombination af vodtræk og sætning af såkaldte gællegarn. En enhed under NIRAS, Fiskeøkologisk Laboratorium, udfører fiskeriet for os.

Det første års opfiskning er udført i perioden maj-juni 2021 med et virkelig godt resultat, hvor der er fanget over 700 kg skaller og brasener. Fangsten er blevet brugt til foder på AQUA Akvarium & Dyrepark i Silkeborg.

Engetved Sø er i privat eje. Søen er godt 5 ha stor og ligger naturskønt i kanten af Salten Å-dalstrøget vest for Salten Langsø.

Se forundersøgelsen:

Forundersøgelse af Engetved Sø inkl. bilag (pdf)

 
 

Billeder fra vodfiskeriet i juni 2021