Restaurering af Engetved Sø

Silkeborg Kommune gennemfører en restaurering af Engetved Sø for at forbedre vandkvaliteten i 2021 - 2022.

Billede af Engetved Sø

Restaurering af Engetved Sø

Miljømålet om god tilstand i Engetved Sø er ikke opfyldt, fordi fiskebestanden er skævt sammensat med for mange fredfisk og for få rovfisk. En forundersøgelse har vist, at en opfiskning af fredfisk vil være den mest optimale indsats indenfor rammerne af tilskudsordningen i bestræbelserne på at få klart vand og en god fiskebestand med mange rovfisk.

Silkeborg Kommune har fået tilsagn fra staten om tilskud til at gennemføre en restaurering af Engetved Sø ved biomanipulation gennem målrettet opfiskning af skalle og brasen ved garnsætning og vodtræk. Opfiskningen planlægges gennemført i 2021-2022.

Engetved Sø er i privat eje. Søen er godt 5 ha stor og ligger naturskønt i kanten af Salten Å-dalstrøget vest for Salten Langsø.

Se forundersøgelsen:

Forundersøgelse af Engetved Sø inkl. bilag (pdf)