Restaurering af vandløb

Restaurering af vandløb giver bedre levesteder for de planter og dyr der lever i vandet. Se de projekter vi arbejder med her på siden.

Billede af gravemaskine mens der arbejdes med Bjørnholt Bæk

En vandløbsrestaurering kan f.eks. bestå i, at åbne rørlagte vandløb og genslynge dem i et naturligt forløb. Det kan også være projekter, hvor der fjernes spærringer i vandet. F.eks. opstemninger til udnyttelse af vandkraft.