Vandløbsprojekt i Gjessø Bæk

Silkeborg Kommune har forbedret levevilkår for fisk og smådyr i Gjessø Bæk, ved at genåbne en rørlagt strækning af vandløbet.

Billede af Gjessø Bæk i det nye forløb.

Projektet rummer en indsats, som er en del af indsatsprogrammet i statens vandplaner. Der er åbnet en rørlagt strækning ved et gammelt savværk på Gjessøvej nord for Gjessø.

Der er etableret et let slynget, terrænnært vandløb, hvor der er udlagt sten og grus for at sikre gode fysiske forhold for bækkens fisk og smådyr.

Projektet er finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Logo for EU og for Hav og Fiskerifonden

Billeder af Gjessø Bæk før og efter projekt