Vandløbsprojekt i Dalby Bæk ved Hammelvej

Silkeborg Kommune har forbedret levevilkår for fisk og smådyr i Dalby Bæk ved at skabe passage for fisk og smådyr under Hammelvej.

Nyt rør set fra nedstrøms side

Projektet er en del af indsatsprogrammet i statens vandplaner og gik ud på at fjerne en spærring i Dalby Bæk. Spærringen bestod af en rørunderføring ved Hammelvej der lå for højt.

Det er nu skabt faunapassage ved rørunderføringen ved både at udskifte røret under vejen og ved at udlægge grus i bunden af røret, så der er opnået et vandløb med ubrudt bund og et jævnt fald, som fisk og smådyr nu kan passere. Der er desuden skabt passage for odder med en passage i træ i begge sider af røret.

Silkeborg Kommune har lavet droneoptagelser af rørudskiftningen som du kan se på kommunens facebookside.

Projektet bliver finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Logo for EU og for Hav og Fiskerifonden