Forundersøgelse: Vandløbsprojekt i Lemming Å

Silkeborg Kommune har undersøgt om levevilkår for fisk og smådyr i Lemming Å kan forbedres.

Billede af Lemming Å

Formålet med forundersøgelsen var, at vurdere og beskrive de tiltag der skal udføres for at Lemming Å kan opfylde målsætningen om god økologisk tilstand for fisk og smådyr. Forundersøgelsen peger på flere strækninger af Lemming Å  der er egnede til at forbedre fysisk ved udlægning af gydegrus samt skjulesten.

Projektet er finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Download materiale

Forundersøgelse for restaurering af Lemming Å

Logo for EU og for Hav og Fiskerifonden