Forundersøgelse: Vandløbsprojekt i Linå

Silkeborg Kommune har undersøgt om levevilkår for fisk og smådyr i Linå kan forbedres.

Billede af Linå

Formålet med forundersøgelsen var, at vurdere og beskrive de tiltag der skal udføres for at Linå kan opfylde målsætningen om god økologisk tilstand for fisk og smådyr. Forundersøgelsen peger på strækninger af Linå, der er egnede til at forbedre fysisk ved at udlægge gydegrus og skjulesten samt ved at udskifte dele af bundsubstratet.

Projektet er finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Download materiale

Forundersøgelse for restaurering af Linå

Logo for EU og for Hav og Fiskerifonden