Forundersøgelse: Vandløbsprojekt i Mausing Møllebæk

Silkeborg Kommune har undersøgt om levevilkår for fisk og smådyr i Mausing Møllebæk mf. kan forbedres.

Billede af Mausing Møllebæk

Formålet med forundersøgelsen var, at vurdere og beskrive de tiltag der kan udføres for at Mausing Møllebæk, Hønholt Bæk, Ødemølle Bæk, Resdal Bæk og Serup Skovbæk kan opfylde målsætningen om god økologisk tilstand for fisk og smådyr. Forundersøgelsen peger på flere strækninger af vandløbene, der er velegnede til at forbedre fysisk ved udlægning af gydegrus og skjulesten samt ændring af brinkanlæg.

Projektet er finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Download materiale

Forundersøgelse for restaurering af Mausing Møllebæk mf.

Logo for EU og for Hav og Fiskerifonden