Vandløbsprojekt i Mølbæk syd for Truust

Silkeborg Kommune har forbedret levevilkår for fisk og smådyr i Mølbæk syd for Truust ved at fjerne en spærring og genåbne en rørlagt strækning.

Billede af gravemaskine i gang med at grave det nye vandløb

Projektet rummer to indsatser, som er en del af indsatsprogrammet i statens vandplaner. Dels fjernelse af en spærring ved et rørudløb og dels genåbning af en rørlagt strækning mellem Sørkelvej og bækkens udløb i Gudenåen.

Arbejdet blev udført i efteråret 2017. Spærringen blev fjernet ved at hæve vandløbsbunden nedenfor udløbet, og som erstatning for det hidtidige rørforløb blev der udgravet et let slynget, terrænnært vandløb. Der blev udlagt sten og grus på den nye vandløbsstrækning for at sikre gode fysiske forhold for bækkens fisk og smådyr.

Projektet er finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Du kan se en droneoptagelse af projektet

Logo for EU og for Hav og Fiskerifonden

Billeder af projektet