Forundersøgelse: Vandløbsprojekt i Sminge Møllebæk

Silkeborg Kommune har undersøgt om levevilkår for fisk og smådyr i Sminge Møllebæk kan forbedres.

Billede af Sminge Møllebæk

Formålet med forundersøgelsen var, at vurdere og beskrive de tiltag der skal udføres for at Sminge Møllebæk kan opfylde målsætningen om god økologisk tilstand for fisk og smådyr. Forundersøgelsen peger på, at der kan graves et nyt forløb af Sminge Møllebæk hvor der udlægges gydegrus og skjulesten. Derudover er der andre dele af vandløbet, hvor der kan suppleres med gydegrus og skjulesten.

Projektet er finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Download materiale

Forundersøgelse

Logo for EU og for Hav og Fiskerifonden