Skip til hoved indholdet
    Hjem Lavbundsprojekter Lavbundsprojekt Fugsholm Bæk

Lavbundsprojekt Fugsholm Bæk

Silkeborg Kommune har gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at gøre jorden vådere på lavbundsarealer i toppen af Fugsholm Bæk i 2017/2018.

Formål

Formålet med forundersøgelsen var at finde ud af, om det er muligt at hæve vandstanden i området og dermed nedsætte udledningen af drivhusgasser til atmosfæren og tilførslen af næringsstoffer til Ørnsø. Projektområdets areal er på ca. 28,4 ha.

Forundersøgelsen er gennemført i samarbejde med en ekstern konsulent, og den er sammensat af en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den tekniske forundersøgelse beskriver de eksisterende forhold, og opstiller scenarier for etablering af mere naturlig hydrologi hvor jorden gøres vådere. Den giver også et overslag over anlægsomkostningerne.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse beskriver de nuværende ejendomsmæssige forhold og lodsejernes indstilling til projektets gennemførelse.