Skip til hoved indholdet

Vandløbsrestaurering

Restaurering af vandløb giver bedre levesteder for de planter og dyr der lever i vandet. Se de projekter vi arbejder med her på siden.

En vandløbsrestaurering kan f.eks. bestå i, at åbne rørlagte vandløb og genslynge dem i et naturligt forløb. Det kan også være projekter, hvor der fjernes spærringer i vandet. F.eks. opstemninger til udnyttelse af vandkraft.

Alling Å

Forundersøgelse af projekt

Ellerup Bæk, Ans Bæk, Gjel Å og Tømmerby Bæk

Forundersøgelse af projekt

Gjessø Bæk

Gennemførelse af projekt

Grundel Bæk og Højkol Bæk

Gennemførelse af projekt

Haller Å

Gennemførelse af projekt

Dalby Bæk ved Hammelvej

Gennemførelse af projekt

Haurbæk

Gennemførelse af projekt

Tange Å ved Humle Mølle

Beskrivelse af projekt

Lemming Å

Forundersøgelse for projekt

Dalby Bæk ved Lillemølle

Gennemførelse af projekt

Linå

Forundersøgelse for projektet

Linå (nedre del)

Forundersøgelse for projekt

Markbæk

Gennemførelse af projekt

Mausing Møllebæk

Forundersøgelse for projekt

Mølbæk syd for Truust

Gennemførelse af projekt

Skægkær Bæk, Dalby Bæk, Gjel Å og Sejling Bæk

Forundersøgelse af projekt

Sminge Møllebæk

Gennemførelse af projekt

Kalkens Bæk

Gennemførelse af projekt