Skip til hoved indholdet
    Hjem Lavbundsprojekter Lavbundsprojekt Gjern Å

Lavbundsprojekt Gjern Å

Silkeborg kommune har gennemført en forundersøgelse, der beskriver hvordan et lavbundsprojekt kan se ud ved Gjern Å. Undersøgelsen viste også at der er en tilfredsstillende CO2 effekt ved projektet. Området er 19 ha og strækker sig syd for Ellerupvej på den østlige side af Gjern. Ved udgangen af 2023 fik vi tilsagn af Miljøstyrelsen til at foretage yderligere forundersøgelser under den statslige klima-lavbundsordning. De supplerende undersøgelser skal blandt andet vise hvilken effekt projektet har på udvaskning af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Vi forventer at den supplerende forundersøgelse vil blive udført i foråret 2024.

Formål

Formålet med lavbundsprojektet ved Gjern Å er at genskabe naturlig hydrologi på tørvejordene i ådalen, hvilket vil sige at vi gør arealerne vådere ved at stoppe nuværende dræning. Ved at gøre arealerne vådere kan vi begrænse udledningerne af drivhusgasser til atmosfæren og udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet.

Hvad er en forundersøgelse?

En forundersøgelse laves for at vurdere om der er grundlag for at etablere et lavbundsprojekt. Denne forundersøgelse er gennemført med hjælp fra en ekstern konsulent, der har udarbejdet en rapport, der beskriver eksisterende forhold i området, opstiller et scenarie for hvordan naturlig hydrologi kan genetableres samt giver et overslag på anlægsomkostningerne. Du kan hente den tekniske forundersøgelse på denne side og læse en mere detaljeret beskrivelse af projektet. Der er ingen forpligtelser ved at indgå i en forundersøgelse, og først ved evt. efterfølgende etablering af projektet indgås der frivillige aftaler med lodsejer om at indgå i projektet.