Skip til hoved indholdet
    Hjem Lavbundsprojekter Lavbundsprojekt Kallund Mose

Lavbundsprojekt Kallund Mose

Silkeborg Kommune har undersøgt muligheden for at gøre jorden vådere på tørvejord i Kallund Mose i det nordøstlige Silkeborg. Undersøgelsen har vist, at der er teknisk grundlag for et projekt, der både mindsker udslippet af drivhusgasser og forbedrer forholdene for den særlige tørvemose-natur.

Formål

Formålet med undersøgelsen var dels at undersøge om, og i så fald hvor meget, vandstanden i Kallund Mose kan hæves uden tab og/eller væsentlige gener på privatejede arealer, der ikke i forvejen er beskyttet natur. Derudover skulle det undersøges, hvor meget CO2-udslippet fra mosen kan reduceres ved at hæve vandstanden. Projektområdets arealer er på lidt over 6 ha, som primært består af kommunalt ejet jord. Undersøgelser og beregninger er udført i samarbejde med eksterne konsulenter.

Undersøgelsernes resultater har dannet grundlag for et projektforslag, der grundlæggende går ud på at hæve den generelle vandstand i mosen omkring 50 cm. Samtidig sikrer projektforslaget, at vandstanden ikke som under de nuværende forhold kan stige yderligere under og efter store nedbørshændelser i vinterhalvåret. En gennemførelse af projektforslaget vil reducere mosens CO2-udslip med 15-17 tons pr. ha pr. år og samtidig vil de sjældne tørvemosser kunne leve i en større del af mosen end de kan i dag. Projektforslaget har således både klima- og natureffekt.