Skip til hoved indholdet
    Hjem Lavbundsprojekter Lavbundsprojekt Levring Bæk

Lavbundsprojekt Levring Bæk

Silkeborg Kommune har gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at gøre jorden vådere på lavbundsarealer ved Levring Bæk. Forundersøgelsen har vist, at der ikke er grundlag for et projekt.

Formål

Formålet med forundersøgelsen er at finde ud af, om det er muligt at hæve vandstanden i området og dermed nedsætte udledningen af drivhusgasser til atmosfæren. Projektområdets areal er på ca. 52 ha.

Forundersøgelsen er gennemført i samarbejde med en ekstern konsulent, og den er sammensat af en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den tekniske forundersøgelse beskriver de eksisterende forhold og opstiller scenarier for etablering af mere naturlig hydrologi (gøre jorden vådere), samt give et overslag over anlægsomkostningerne. Beregning af fosforudvaskning efter den nyeste metode har vist, at der vil være for stor fosforudvaskning fra projektområdet ved at gennemføre projektet.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse beskriver de nuværende ejendomsmæssige forhold og har afklaret lodsejernes indstilling til projektets gennemførelse.