Skip til hoved indholdet
    Hjem Lavbundsprojekter Lavbundsprojekt Tange Å

Lavbundsprojekt Tange Å

Silkeborg Kommune har gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at gøre jorden vådere på lavbundsarealer ved Tange Å, øst for Kjellerup. Forundersøgelsen har vist, at der ikke er grundlag for et projekt.

Formål

Formålet med forundersøgelsen var at finde ud af, om det er muligt at hæve vandstanden i ådalen og dermed nedsætte udledningen af drivhusgasser til atmosfæren og næringsstoffer til vandmiljøet fra projektområdet. Projektområdets areal er på ca. 40,7 ha.

Forundersøgelsen er gennemført i samarbejde med en ekstern konsulent, og den er normalt sammensat af en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den tekniske forundersøgelse beskriver de eksisterende forhold, den opstiller scenarier for etablering af mere naturlig hydrologi (gøre jorden vådere), og den giver et overslag over anlægsomkostningerne. Den tekniske forundersøgelse har i sig selv vist, at der ikke er grundlag for et projekt. Du kan se den tekniske forundersøgelse her på siden.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal beskrive de nuværende ejendomsmæssige forhold og afklare lodsejernes indstilling til projektets gennemførelse. Der er ikke gennemført en ejendomsmæssig forundersøgelse, da den tekniske forundersøgelse viste, at der ikke var grundlag for et projekt.