Skip til hoved indholdet
    Hjem Lavbundsprojekter Lavbundsprojekt Vinding Sømose

Lavbundsprojekt Vinding Sømose

Silkeborg Kommune har gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at gøre jorden vådere på lavbundsarealer ved Vinding Sømose ved Kringelbæk. Forundersøgelsen har vist, at der ikke er grundlag for at gennemføre et projekt.

Formål

Formålet med forundersøgelsen var at finde ud af, om det er muligt at hæve vandstanden i området og dermed nedsætte udledningen af drivhusgasser til atmosfæren og tilførslen af næringsstoffer til Bryrup Langsø. Projektområdets areal er på  ca. 32,4 ha.

Forundersøgelsen er gennemført i samarbejde med en ekstern konsulent, og den er sammensat af en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den tekniske forundersøgelse beskriver de eksisterende forhold, opstiller scenarier for etablering af mere naturlig hydrologi (gøre jorden vådere), og den giver et overslag over anlægsomkostningerne. Det er specielt fosfortabet ved gennemførelse af et projekt der er problematisk når man anvender den nyeste beregningsmetode. 

Den ejendomsmæssige forundersøgelse beskriver de nuværende ejendomsmæssige forhold og afklarer lodsejernes indstilling til projektets gennemførelse.