Skip til hoved indholdet
    Hjem Vådområder Etablering af fosforvådområde Tanghus Bæk

Etablering af fosforvådområde Tanghus Bæk

Silkeborg Kommune har anlagt et nyt fosforvådområde i Tanghus Bæk. Fosforvådområdet skal fjerne fosfor fra bækken og være med til at forbedre tilstanden i Hinge Sø.

Formål

Hovedformålet med vådområdet er at fjerne fosfor fra vandmiljøet, før det når frem til Hinge Sø og Alling Sø. Miljømålet om god økologisk tilstand er i dag ikke opfyldt i de to søer på grund af kraftige forekomster af alger, særligt i sommerhalvåret. Blandt afledte positive effekter af projektet kan nævnes oplevelsen af ådalen i landskabet, mindre udvaskning af okker til vandmiljøet og forbedringer for naturen i området. Det gælder især for fisk og smådyr i vandløbene og for engfugle og insekter på de omliggende enge.

Projektet er anlagt for Silkeborg Kommune af entreprenørfirmaet M. Frisch A/S med rådgivningsbistand fra rådgivningsfirmaet WSP. Der har været et løbende samarbejde med lodsejerne, hvis velvillighed og imødekommenhed har været afgørende for, at det har kunnet lade sig gøre at nå i mål.

Projektområdet er privat, og man må kun færdes der med tilladelse fra lodsejer.

Nøgletal for projektet

  • Projektareal 2,1 ha
  • Fosforfjernelse 28 kg P/år svarende til 13 kg P/ha
  • Tanghus Bæk fra 275m ”kanal” til 452m genslynget vandløb med udlægning af grus og skjulesten