Skip til hoved indholdet
    Hjem Vådområder Fosforvådområde Kringelbæk

Fosforvådområde Kringelbæk

Silkeborg Kommune har gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at anlægge et fosforvådområde i Kringelbæk. Fosforvådområdet skal fjerne fosfor fra åen og være med til at forbedre tilstanden i Bryrup Langsø. Forundersøgelsen har vist, at der ikke er grundlag for et projekt.

Formålet med forundersøgelsen var at finde ud af, om det er muligt at reducere tilførslen af fosfor til Bryrup Langsø ved at fjerne fosfor fra vandet i Kringelbæk med et fosforvådområde. Projektområdets areal er på ca. 6 ha.

Forundersøgelsen er gennemført i samarbejde med en ekstern konsulent, og den er sammensat af en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

De tekniske forundersøgelser beskriver de eksisterende forhold, og opstiller scenarier for etablering af et vådområde, der kan fjerne fosfor fra vandløbsvandet. Den giver også et overslag over anlægsomkostningerne.

De ejendomsmæssige forundersøgelser beskriver de nuværende ejendomsmæssige forhold og lodsejernes indstilling til projektets gennemførelse.