Skip til hoved indholdet
    Hjem Vådområder Fosforvådområde Tanghus Bæk

Fosforvådområde Tanghus Bæk

Silkeborg Kommune har gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at anlægge et fosforvådområde i Tanghus Bæk. Fosforvådområdet skal fjerne fosfor fra bækken og være med til at forbedre tilstanden i Hinge Sø. Forundersøgelsen har vist, at der er grundlag for et projekt.

Formål

Formålet med forundersøgelsen var at finde ud af, om det er muligt at reducere tilførslen af fosfor til Hinge Sø ved at fjerne fosfor fra vandet i Tanghus Bæk med et fosforvådområde. Projektområdets areal er på ca. 6,4 ha.

Forundersøgelsen er gennemført i samarbejde med en ekstern konsulent, og den er sammensat af en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

De tekniske forundersøgelser beskriver de eksisterende forhold, og opstiller scenarier for etablering af et vådområde, der kan fjerne fosfor fra vandløbsvandet. Den giver også et overslag over anlægsomkostningerne.

De ejendomsmæssige forundersøgelser beskriver de nuværende ejendomsmæssige forhold og lodsejernes indstilling til projektets gennemførelse.