Skip til hoved indholdet
    Hjem Vådområder Fosforvådområde ved Funder Å

Fosforvådområde ved Funder Å

Silkeborg Kommune har gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at anlægge et fosforvådområde i Funder Å. Fosforvådområdet skal fjerne fosfor fra åen og dermed være med til at forbedre tilstanden i Ørn Sø. Forundersøgelsen har vist, at der er grundlag for et projekt.

Formålet med forundersøgelsen var at finde ud af, om det er muligt at reducere tilførslen af fosfor til Ørnsø ved at fjerne fosfor fra vandet i Funder Å med et fosforvådområde. Projektområdets areal er på ca. 47,7 ha.

Forundersøgelsen er gennemført i samarbejde med en ekstern konsulent, og den er sammensat af en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

De tekniske forundersøgelser beskriver de eksisterende forhold, og opstiller scenarier for etablering af et vådområde, der kan fjerne fosfor fra vandløbsvandet. Den giver også et overslag over anlægsomkostningerne.

De ejendomsmæssige forundersøgelser beskriver de nuværende ejendomsmæssige forhold og lodsejernes indstilling til projektets gennemførelse.

Forundersøgelsen er gennemført med tilskud fra EU og Miljø- og Fødevareministeriet.