Skip til hoved indholdet
    Hjem Vandløbsrestaurering Alling Å

Alling Å

Silkeborg Kommune forbedrer levevilkår for fisk og smådyr i Alling Å ved at skabe passage for fisk og smådyr forbi to spærringer ved Allinggård.

Formål

Projektet er en del af indsatsprogrammet i statens vandplaner og går ud på at fjerne to spærringer i Alling Å ved Allinggård. Spærringerne består dels af stemmeværket, der opdæmmer Allinggård Sø og dels af turbinen, der hører til vandkraftværket ved Allinggård.

Inden der skabes passage ved de to spærringer, skal der udarbejdes en detailprojektering, der skal beskrive, hvordan der i praksis sikres faunapassage.

Projektet bliver finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.