Skip til hoved indholdet
    Hjem Vandløbsrestaurering Dalby Bæk ved Lillemølle

Dalby Bæk ved Lillemølle

Silkeborg Kommune har forbedret levevilkår for fisk og smådyr i Dalby Bæk ved at skabe passage for fisk og smådyr forbi en spærring.

Beskrivelse

Projektet er en del af indsatsprogrammet i statens vandplaner og gik ud på at fjerne en spærring i Dalby Bæk. Spærringen bestod af et højt stemmeværk med trappestyrt.

Der er nu skabt faunapassage ved genslynge vandløbet og fjerne stemmeværket. Dalby Bæk er nu et vandløb med ubrudt bund og et jævnt fald, som fisk og smådyr kan passere.  Der er lagt sten i åen for at sikre gode leve- og passageforhold for vandløbets fisk og smådyr.

Projektet er finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.