Skip til hoved indholdet
    Hjem Vandløbsrestaurering Ellerup Bæk, Ans Bæk, Gjel Å og Tømmerby Bæk

Ellerup Bæk, Ans Bæk, Gjel Å og Tømmerby Bæk

Silkeborg Kommune har undersøgt om levevilkår for fisk, planter og smådyr i Ellerup Bæk, Ans Bæk, Gjel Å og Tømmerby Bæk kan forbedres.

Formål

Formålet med forundersøgelsen var, at vurdere og beskrive de tiltag der skal udføres for at Ellerup Bæk, Ans Bæk, Gjel Å og Tømmerby Bæk kan opfylde målsætningen om god økologisk tilstand for fisk, planter og smådyr. Forundersøgelsen peger på flere strækninger af vandløbene der er egnede til at forbedre fysisk ved udlægning af gydegrus samt skjulesten.

Projektet er finansieret af Miljøministeriet.