Skip til hoved indholdet
    Hjem Vandløbsrestaurering Gjessø Bæk

Gjessø Bæk

Silkeborg Kommune har forbedret levevilkår for fisk og smådyr i Gjessø Bæk, ved at genåbne en rørlagt strækning af vandløbet.

Beskrivelse

Projektet rummer en indsats, som er en del af indsatsprogrammet i statens vandplaner. Der er åbnet en rørlagt strækning ved et gammelt savværk på Gjessøvej nord for Gjessø.

Der er etableret et let slynget, terrænnært vandløb, hvor der er udlagt sten og grus for at sikre gode fysiske forhold for bækkens fisk og smådyr.

Projektet er finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.