Skip til hoved indholdet
    Hjem Vandløbsrestaurering Grundel Bæk og Højkol Bæk

Grundel Bæk og Højkol Bæk

Silkeborg Kommune har forbedret levevilkår for fisk i to vandløb med midler fra EU og Miljø- og Fødevareministeriet. Der er lagt gydegrus i Grundel Bæk og fjernet et stemmeværk i Højkol Bæk.

Beskrivelse

Projektet rummer to indsatser, som er en del af indsatsprogrammet i statens vandplaner. Dels restaurering af en strækning af Grundel Bæk nord for Demstrup og dels fjernelse af en spærring i Højkol Bæk øst for Salten.

Anlægsarbejdet blev udført i efteråret 2016. I Grundel Bæk blev der etableret seks gydebanker for ørreder, og der blev udlagt skjulesten på en i alt 1050 m lang strækning. I Højkol Bæk blev der skabt faunapassage ved afløbet fra Mørksø ved, at fjerne stemmeværket og erstatte det med et opstemmende stryg af grus og sten.

Projektet er finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.