Skip til hoved indholdet
    Hjem Vandløbsrestaurering Haller Å

Haller Å

Silkeborg Kommune har forbedret levevilkår for fisk og smådyr i Haller Å vest for Thorning ved at fjerne en spærring.

Beskrivelse

Projektet havde til formål at skabe fri faunapassage i åen ved stemmeværket til Sangild Dambrug.
Arbejdet blev udført i 2019-2020. Der blev skabt fri passage for vandløbsdyrene ved at erstatte stemmeværket med et opstemmende stryg på i alt 130 m længde. Stryget er bygget op af sten og grus, sådan at der både sikres god passage og velegnede levesteder for fisk og smådyr.

Projektet er finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.