Skip til hoved indholdet
    Hjem Vandløbsrestaurering Haurbæk

Haurbæk

Silkeborg Kommune har forbedret levevilkår for fisk og smådyr i Haurbæk syd for Kjellerup ved at fjerne to spærringer.

Beskrivelse

Projektet rummer to indsatser, som er en del af indsatsprogrammet i statens vandplaner. Der er tale om to spærringer, hvor der er skabt passage for vandløbets dyr. Spærringerne bestod af to større styrt, som var forårsaget af trærødder og en meget hård vandløbsbund.

Der er skabt faunapassage forbi de to spærringer ved at forlægget vandløbet til et slynget forløb udenom styrtene. Der er udlagt grus og sten i det nye forløb for at sikre gode leve- og passageforhold for vandløbets fisk og smådyr.

Projektet er finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.