Skip til hoved indholdet
    Hjem Vandløbsrestaurering Kalkens Bæk

Kalkens Bæk

Silkeborg Kommune har forbedret levevilkår for fisk og smådyr i Kalkens Bæk ved at udlægge grus og sten og skabe passage ved spærringer

Beskrivelse

Projektet indgår som en del af indsatsprogrammet i statens vandområdeplan. Formålet er at forbedre den økologiske tilstand i bækken ved at udlægge grus og sten og sikre fri passage for vandløbsdyrene. Der er udlagt grus og sten på tre strækninger, hvor der samtidig er skabt fri passage ved tidligere styrt i vandløbsbunden. 

Projektet er finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet