Skip til hoved indholdet
    Hjem Vandløbsrestaurering Linå

Linå

Silkeborg Kommune har undersøgt om levevilkår for fisk og smådyr i Linå kan forbedres.

Formål

Formålet med forundersøgelsen var, at vurdere og beskrive de tiltag der skal udføres for at Linå kan opfylde målsætningen om god økologisk tilstand for fisk og smådyr. Forundersøgelsen peger på strækninger af Linå, der er egnede til at forbedre fysisk ved at udlægge gydegrus og skjulesten samt ved at udskifte dele af bundsubstratet.

Projektet er finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.