Skip til hoved indholdet
    Hjem Vandløbsrestaurering Linå (nedre del)

Linå (nedre del)

Silkeborg Kommune har undersøgt om levevilkår for fisk og smådyr i dele af Linå kan forbedres.

Formål

Formålet med forundersøgelsen var at vurdere og beskrive de tiltag, der skal gennemføres for at de nedre strækninger af Linå kan opfylde målsætningen om god økologisk tilstand for fisk og smådyr. Forundersøgelsen peger på lokaliteter i vandløbet, der er egnede til at forbedre fysisk ved at udlægge grus og sten.

Projektet er finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.