Skip til hoved indholdet
    Hjem Vandløbsrestaurering Markbæk

Markbæk

Silkeborg Kommune har forbedret levevilkår for fisk og smådyr i Markbæk ved at udlægge grus og sten i vandløbet.

Beskrivelse

Projektet indgår som en del af indsatsprogrammet i statens vandområdeplaner,. Formålet er at opnå god økologisk tilstand ved at forbedre de fysiske forhold (skabe mere fysisk variation) i Markbæk. Der er udlagt grus og sten flere steder på en 1251 m lang strækning af vandløbet. Det gennemførte projekt er til gavn for fisk og smådyr, som har fået adgang til nye ynglepladser og levesteder.

Projektet er finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.