Skip til hoved indholdet
    Hjem Vandløbsrestaurering Mausing Møllebæk

Mausing Møllebæk

Silkeborg Kommune har undersøgt om levevilkår for fisk og smådyr i Mausing Møllebæk mf. kan forbedres.

Formål

Formålet med forundersøgelsen var, at vurdere og beskrive de tiltag der kan udføres for at Mausing Møllebæk, Hønholt Bæk, Ødemølle Bæk, Resdal Bæk og Serup Skovbæk kan opfylde målsætningen om god økologisk tilstand for fisk og smådyr. Forundersøgelsen peger på flere strækninger af vandløbene, der er velegnede til at forbedre fysisk ved udlægning af gydegrus og skjulesten samt ændring af brinkanlæg.

Projektet er finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.