Skip til hoved indholdet
    Hjem Vandløbsrestaurering Skægkær Bæk, Dalby Bæk, Gjel Å og Sejling Bæk

Skægkær Bæk, Dalby Bæk, Gjel Å og Sejling Bæk

Silkeborg Kommune har undersøgt om levevilkår for fisk, planter og smådyr i Skægkær Bæk, Dalby Bæk, Gjel Å og Sejling Bæk kan forbedres.

Formål

Formålet med forundersøgelsen var, at vurdere og beskrive de tiltag der skal udføres for at Skægkær Bæk, Dalby Bæk, Gjel Å og Sejling Bæk kan opfylde målsætningen om god økologisk tilstand for fisk, planter og smådyr. Forundersøgelsen peger på flere strækninger af vandløbene der er egnede til at forbedre fysisk ved udlægning af gydegrus samt skjulesten.

Projektet er finansieret af Miljøministeriet.