Skip til hoved indholdet
    Hjem Vandløbsrestaurering Sminge Møllebæk

Sminge Møllebæk

Silkeborg Kommune har forbedret levevilkår for fisk og smådyr i Sminge Møllebæk ved at udføre genslyngning, skabe passage ved tidligere spærringer og ved at udlægge grus og sten.

Beskrivelse

Projektet er en del af indsatsprogrammet i statens vandområdeplan, og formålet var at forbedre de fysiske forhold (skabe mere fysisk variation) i bækken og at sikre fri passage for vandløbsdyr. Der blev skabt fri passage ved at udgrave et nyt trace til bækken udenom nogle tilgroede vandhuller, sådan at bækken har en ubrudt bund på hele forløbet. Derudover blev der genslynget ca. 250 m af bækken, og der blev udlagt grus og sten i både det nye forløb og på strækningen ovenfor denne. Projektet vil især gavne ørreden, som har fået adgang til nye ynglepladser, og den sjældne smerling, der findes i Gjern Å-systemet.

Projektet er finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.